strona główna

                                   mirror strony skarabo.net        

audioretro.pl

w wolnym czasie >> ramotki > medicus radzi...

 Strona  audioretro.pl  jest stroną hobbystyczną, więc nie wykorzystuję ciasteczek zapisanych na Twoim komputerze. Ale oczywiście w każdej chwili możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce.


w wolnym czasie  >>  ramotki  >  
I
kurjer donosi I temi czasy I edisoniada I medicus radzi I


Medicus radzi...

Liquor niezwyczainy
Podaie się do wiadomości, iż wynaleziony jest świeżo Liquor mirabilis folaris, którego skutki są:
1. Czyni żołądkowey niestrawności konkocyą. 2. Przyprowadza krew do czystości y Apetit do iedzenia. 3. Otwiera zatkane poros do sposobności potu. 4. Sprowadza dziwnym swym skutkiem kalkuł czyli kamień z nerek przez urynę. 5. Podagrę i Chiragrę leczy. 6. Suchoty maiących leczy y kaszle uśmierza. 7. Nadto pomienony Liquor nie dopuszcza gnić ciału tak wewnątrz iako y zewnątrz.
Używanie tego kosztownego Liquoara iest dosyć kropel 15 aż do 18, na raz, z rana nad czczo biorąc w łyszcze wody kryniczney, y herbatą ze dwie filiżanki popiiać (...) Ten Liquor znayduie się w sklepie u Imci Pana Scharfa kupca Nirbergskiego niedaleko Zamku.
"Kurier Polski", 1760 r.

Lekarstwo przeciwko arszenikowi
Pisma publiczne umieściły odkrycie lekarzy Bunsen i Berthold w Getyndze, podług którego pierwszy niedokwas wodnika żelaza użytym być może  przeciw zatruciu arszenikiem. Lekarstwa tego doświadczono wielekroć razy skutecznie a pewien lekarz w Eschingen na 2 osobach otrutych arszenikiem doznał zbawiennego skutku tego lekarstwa, które w tem wielką ma jeszcze dogodność, iż w nagłej potrzebie można je otrzymać z wody, w której kowale lub ślusarze gaszą rozpalone żelazo.
"Kurjer Warszawski", 1835 r.

Ratunek na żółtą febrę
Na zwalczanie żółtej febry niemasz pono lepszego lekarstwa nad zimno. Ale jak przyjść do niego na okręcie żeglującym pod gorącą strefą?... Tę trudność usuwa zdaje się wynalazek Pana Merian, astronoma z Broklyn (Stan. Zjedn.). Buduje on na okręcie czworogranną lodownię, której podwójne ściany pokryte są tłuczonym węglem drzewnym, w jego środku stawia sześć szeregów, każdy o 12 chodnikach żelaznych, zawierających w sobie dość wody na wydanie 30 funtów lodu. Machina pneumatyczna poruszana siłą pary, tworzy czczość w całej lodowni, dopomaga zlodowaceniu wody, i tym sposobem oziębione powietrze niesie chłód do wszystkich części okrętu. Jeszcze wynalazek ten nie otrzymał potwierdzenia z doświadczeń, ale jeśli okaże się użytecznym, Pan Merian więcej się nim dla ludzkości przysłuży, niż odkryciem jakiej tam nieznanej na firmamencie gwiazdy.
:Kurjer Warszawski", 1857 r.

Mieszanka Reveila przeciwko opilstwu
Rp. Infusi concentrati Coffeae toast 125,0
Salis culinaris 4,0
Liq. Amoni acetici 10,0
Syropus sacchari 30,0
Co pół godziny połowę użyć.
"Wiadomości Farmaceutyczne", 28 marca 1878 r.

Bandaż elektro-medyczny
Wynalazek opatrzony przywilejem 15-letnim, braci Marie lekarzy przy ulicy de l'Abresse, 44, w Paryżu leczy zupełnie ruptury. Podziśdzień bandaże były aparatami podtrzymującymi rupturę; lekarze Marie rozwiązali trudne zadanie jednoczesnego podtrzymywania i leczenia ruptury, przy pomocy elektromagnetycznego bandaża, który ściska nerwy, wzmacnia takowe, bez wstrząśnień i bólu leczy rupturę w bardzo krótkim czasie. Sposób używania dołączony. Dostać można w Krakowie w aptekach pp. Trauczyńskiego i W. Redyka.
"Czas", 16 kwietnia 1878 r.

Zęby z papierowej masy...
... jest to największy wynalazek. Zrobione one są z tejże masy co znakomite imitacje korali, które na wystawie papieru w Berlinie ogólny podziw budzą. Zęby te mają być niezmiernie trwałe.
"Gazeta Przemysłowo-Rolnicza", 26 sierpnia 1878 r.

Cygarety z Cannabis indica
Cygarety te, napojone żywicą z konopi indyjskich i saletry, dają pomyślne rezultata przy użyciu ich w dychawicy (Astchma), nieżycie oskrzelów, chrypłości głosu, utracie głosu i suchotach krtaniowych. Lekarz częstokroć spostrzega znaczne natychmiastowe polepszenie w przypadkach, które opierały się działaniu leków opajających: makowca, belladonny i strachonium. Skład w Paryżu u Grimault et Co., rue Vivienne, w Warszawie w składach materyałów aptecznych Mrozowskiego, Gallego, w aptece Spiessa i we wszystkich znaczniejszych aptekach.
"Gazeta Lekarska", 24 grudnia 1878 r.

Sadzone zęby
Niejaki pan Dawall, razem z p. Magitit, mieli zrobić niedawno wynalazek polegający na nowem zupełnie leczeniu zębów. Panowie ci podejmują się sadzić młode zęby na miejsce wyjętych. Zasadzony na ich sposób ząb ma w ciągu 10 do 12 dni wypuszczać korzenie. Panowie Dawall i Magitit twierdzą, że na 60 prób, które już przedsiębrali, powiodło się 57. Czy w istocie tak jest, niezawodnie dowiemy się i w naszym kraju. 
"Chata", 1 czerwca 1879 r.

Czyste, orzeźwiające i nerwy...
... wzmacniające powietrze leśne w pokojach mieszkalnych i dla chorych wytwarza się natychmiast za pomocą essencyi jodłowej aptekarza Randlauera z Czerwonej apteki w Poznaniu, polecanej przez czasopismo "Reklama" dla publicznego zdrowia. Randlauera essencya jodłowa oczyszczy, nie tylko powietrze w pokojach ze wszystkich złych pierwiastków, lecz jest także szczególnie dobrą dla organów oddechowych i również przydatną, jak pobyt w lasach świerkowych. Cena małej butelki 1 mrk, wielkiej butelki 8 mrk.
"Kuryer Poznański", 5 stycznia 1883 r. 

Jak wyspać się w wagonie.
"Lekarz francuski dr Outon daje takie rady podróżnym pragnącym się pokrzepić snem podczas jazdy koleją żelazną. Należy mieć głowę zwróconą w stronę parochodu, w tem bowiem położeniu odciąga się krew dobiegającą do głowy, co sprawia lekki i spokojny sen. Przeciwnie, jeżeli wysuwa się nogi w stronę biegnącej lokomotywy, wtedy krew z niższych części ciała dopływa do głowy i sprawia często jej ból, lub przynajmniej sen zakłócony. Spostrzeżenia te dr Outen opiera na własnym długoletniem i innych podróżnych doświadczeniu."
"Kuryer Codzienny" 1 maja 1883 r.

Ciekawy referat
Przeciwko wściekliźnie zalecano jako nieomylne środki czosnek i polikarpinę. Środki rzeczone poddano śmiałym doświadczeniom w pracowni chemicznej muzeum paryskiego. O rezultatach tych prób znajdujemy bardzo ciekawy referat  w sprawozdaniu z posiedzenia paryskiej akademii nauk 7 stycznia 1884 r. (Revue Scientifique).
"Korespondent Rolniczy, Handlowy i przemysłowy", 29 maja 1884 r.

Wielocypedy
Wielocypedy wchodzą w Kaliszu w modę. Pojawiło się ich już kilka dwukołowych a jak słyszymy, znalazło się więcej zwolenników podobnej jazdy, na wzór istniejących za granicą. Zabawa ta chociaż z początku dla niewprawnych trochę niebezpieczna, lecz za to zdrowa, jako wybornie zastępująca gimnastykę.
"Kaliszanin", 29 czerwca 1884 r.

Powietrze morskie...
... można fabrykować u siebie w domu. W tym celu użyć należy tak zwanej wody utlenionej, zawierającej pewną ilość eteru, jodu i soli morskiej. Roztwór ten rozpryskuje się na drobne kropelki, za pomocą tak zwanego refreszyzera lub przez dodanie go do wrzącej wody; na godzinę starczyć ma 120 gramów cieczy. Jakkolwiek dziwacznem odkrycie to się wydaje, zdaje się jednak, że płyn w podobny sposób przyrządzony, stanowić może pożyteczny środek odwaniający i powietrze odświeżać.
"Tygodnik Powszechny", 1 marca 1885 r.

Operacje
Operacje okulistyczne, jak wiadomo, nadzwyczaj trudne i bolesne, będzie można na przyszłość wykonywać bez bólu, dzięki spostrzeżeniu uczynionemu przez jednego z młodych lekarzy wiedeńskich, iż alkaloid z rośliny Coca wywołuje znieczulenie oka. Środek ten podany przez "Wiener med. Zeitschrift" sprawdził, jak donosi "Kurjer Lwowski", dr Lindner okulista we Lwowie, który zajmuje się także dentystyką. Zastosował ten wynalazek z najlepszym skutkiem do znieczulenia dziąseł i nerwów przy operacjach, których dotąd nie można było wykonywać bez usypainia chorego narkotykiem.
"Kurjer Warszawski", 28 października 1884 r.

Zarazek suchotniczy
Pasteur nie zasypia na laurach: po dość szczęśliwych próbach z leczeniem wścieklizny, zaczął doświadczenia nad środkiem, mającym zabezpieczać przed inną, niemniej groźną chorobą, mianowicie - suchotami. Kwestya zaszczepiania zarazku suchotniczego zajmuje obecnie rozgłośnionego uczonego francuskiego.
"Kraj", 8 czerwca 1886 r.

Nos z łaski Bilrotha
Klinika Bilrotha święciła w ubiegły wtorek prawdziwy dzień tryumfu. W klinice ukazała się dziewczyna której do piękności brakło ładnie utworzonego nosa, wskutek bowiem przyrodzonej choroby, nos dziewczyny nie miał chrząstkowej ściany przedziałowej. Aby ten defekt naprawić, musiał prof. Bilroth wykroić skórę z czoła dziewczyny i nowy nos zbudować, którego udanie się należało od artystycznego zmysłu form operatora. Interesującej tej operacji byli obecni książe Dr Karol Teodor Bawarski, cały sztab asystentów i uczniowie operatorscy profesora. Operacya trwała krótko. Gdy została ukończoną, kazała sobie dziewczyna podać lusterko, a gdy ujrzała swój nos, zarumieniła się z radości i ze łzami dziękowała twórcy swej piękności za nieopłacony dar.
"Czas", 3 grudnia 1886 r.

Hypnotyzm
Dr Fusco w Neapolu dokonywa cudownych kuracyj zapomocą hypnotyzmu. Każe on pacyentom swym patrzyć w szlifowaną soczewkę, a po 10 minutach oświadcza, czy osoba patrząca może być wprowadzoną w stan kataleptyczny. Jeżeli się okaże, ze pacyent lub pacyentka jest "medium", dr Fusco rozpoczyna swoje, dotąd osłonięte tajemnicą, leczenie. Największy rozgłos zyskał dr Fusco uleczeniem córki znanego w Neapolu kapitana marynarki, Maryi Arge, która od lat dwóch była obłąkaną i utraciła wzrok. Po kilku dniach kuracyi stan chorej znacznie się polepszył, a we dwa tygodnie wyzdrowiała zupełnie.
"Czas", 3 kwietnia 1887 r.

Rzadka operacja
W tutejszej klinice ginekologiczno-położniczej prof Dra Madurowicza, asystent tejże kliniki Dr St. Braun, w obecności prof Dra Madurowicza i gremium doktorów i słuchaczy, wykonał wczoraj wieczorem nader rzadką operacyą, a mianowicie cięcie cesarskie (Sectio caesarea), na kobiecie wzrostu karłowatego, z rezultatem pomyślnym tak dla dziecka, jak i matki.
"Czas", 2 grudnia 1887 r.

Kokaina przeciw morfinie
Dla usunięcia zgubnych skutków morfinizmu proponowano nazwyczajać ludzi oddanych temu nałogowi do zastąpienia morfiny przez wstrzykiwanie podskórne kokainy, w nadziei, ze ta ostatnia substancyja okaże się mniej szkodliwą. Według oświadczeń złożonych towarzystwu bijologicznemu w Paryżu przez pp. Mangan i Saury chorzy na zmianie tej nic nie zyskują, wywołany bowiem przez ten środek "kokainizm chroniczny" powoduje także obawy bardzo zgubne. Przedewszystkiem mianowicie występują halucynacyje wrażliwości ogólnej, - chorym wydaje się, jakby skóra ich zostawała w zetknięciu z obcemi ciałami, z robakami,, mikrobami, kryształami; w dalszym ciągu następują halucynacje zmysłów - wzroku, słuchu, węchu. Niekiedy zachodzą ataki epieleptyczne i kurcze. 
"Wszechświat", 10 marca 1889 r.

Cytaty zaczerpnięte z miesięcznika "Młody Technik" z lat 70. i 80. XX w, z działu "Sędziwy technik".


w wolnym czasie  >>  ramotki  >  
I
kurjer donosi I temi czasy I edisoniada I medicus radzi I


powrót do góry >

 

I strona główna I audio retro I projekt audio I w wolnym czasie I warto odwiedzić I  

©  2000 - 2012 | Projekt strony: S.C.  |  Wszelkie prawa zastrzeżone